Δεν καταργούνται τα πολυτεκνικά επιδόματα!
by athens-news
Published on December 7, 2012

ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Δεν καταργούνται τα πολυτεκνικά επιδόματα!

Ανέγγιχτο θα μείνει στους τρίτεκνους και πολύτεκνους το πολυτεκνικό επίδομα που τελικώς δεν καταργείται και, αν και μειώνεται σε σχέση με σήμερα, θα προσαυξάνεται με το νέο οικογενειακό επίδομα που θα εισπράττουν όλοι οι γονείς, καλύπτοντας έτσι τις φορολογικές απώλειες για όσους τρίτεκνους βγάζουν έως και 30.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο (από τις 32.000 ευρώ χάνουν 100 ευρώ και άνω.

Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή στη νέα φορολογική κλίμακα Στουρνάρα, μετά και την παρέμβαση Σαμαρά. Με βάση την προτεινόμενη νέα κλίμακα, αποτελεί πλέον παρελθόν  για όλα τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος 45%. Αν γίνει αποδεκτή τελικώς και από τα κόμματα, στη νέα κλίμακα ο ανώτατος συντελεστής δεν θα ξεπερνά το 40% για κανέναν. Θα επιβάλλεται τελικώς από εισόδημα 40.000 ευρώ και άνω.



25% αντίστοιχα ως τώρα. Όσοι εισπράττουν ενοίκια θα φορολογούνται με νέα «ταρίφα» 10% για εισόδημα 12.000 ευρώ το χρόνο και 33% αν εισπράττουν περισσότερα.

Το «μάρμαρο» όμως θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με φόρο 26% μέχρι τις 50.000 ευρώ και 32% για περισσότερα, ενώ αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος (που πληρώνονται με μπλοκάκια) από 500 ευρώ σε 650 ευρώ το χρόνο.

Ειδικότερα:

Για τους μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς παιδιά:

-          η κυβέρνηση παίρνει πίσω τον φόρο 45%.

-          ο ανώτατος συντελεστής φόρου θα είναι 40% και θα «πιάνει» εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ.

-          με την επιστροφή φόρου έως 1950 ευρώ το χρόνο, μένουν πλήρως αφορολόγητοι όσοι άγαμοι χωρίς παιδιά έχουν εισόδημα έως 9.000 ευρώ το χρόνο (αντί για 5.000 ευρώ που ισχύει σήμερα).

-          Το ποσό της έκπτωσης φόρου μειώνεται όσο αυξάνει το εισόδημα.

Μισθωτοί με παιδιά:

-          για όσους δεν έχουν παιδιά ή έχουν 1-2 παιδιά προκύπτουν επιβαρύνσεις, για μεσαία εισοδήματα 15.000-20.000 ευρώ και άνω.

-          για εισοδήματα από 40.000-48.000 ευρώ προκύπτει φόρος 40% αντί 35% που ίσχυε φέτος (ή 36% που προέβλεπε η κλίμακα πριν τη σημερινή βελτίωσή της)

-          διατηρείται το πολυτεκνικό επίδομα του ΟΓΑ. Μειώνεται μεν αφού οι πολύτεκνοι (150.000 οικογένειες) που λάμβαναν μέχρι σήμερα πολυτεκνικό επίδομα 528 ευρώ το έτος ανά παιδί, το νέο καθεστώς θα λαμβάνουν 450 ευρώ ανά παιδί ως πολυτεκνικό επίδομα. Θα παίρνουν όμως και επιπλέον τα 40 ή 50 ευρώ το μήνα, ανά παιδί στο πλαίσιο της ενίσχυσης όλων των οικογενειών με παιδιά.

-          Το επίδομα δίδεται για εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ το χρόνο.

Καταθέσεις
Προβλέπεται αύξηση της φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων (από 10% σε 15%). Για κατάθεση 10.000 ευρώ με μέσο επιτόκιο 3%, ο τόκος διαμορφώνεται στα 300 ευρώ το έτος και ο φόρος από την φορολόγησή του στα 45 ευρώ το χρόνο από 30 ευρώ σήμερα.

Αγρότες
Από το 2014 (εισοδήματα 2014, δήλωση το 2015) οι 1.000.000 που δηλώνουν και αγροτικά  εισοδήματα θα φορολογούνται πλέον με βιβλίο εσόδων – εξόδων (εξαιρέσεις θα υπάρξουν για τα μικρά αγροτικά εισοδήματα). Σήμερα, 1.000.000 φορολογούμενοι, δηλώνουν εισόδημα 9 δις ευρώ και πληρώνουν φόρο για αγροτικά εισοδήματα (1,1 δις από τα 9 δις) μόλις 115 εκατομμύρια ευρώ, αφού φορολογούνται αποκλειστικά  με βάση τεκμήρια. Από αυτούς, οι 715.000 έχουν κυρίως άλλα εισοδήματα (από μισθωτές εργασίες ή ελευθέρια επαγγέλματα) και κάποια αγροτικά εισοδήματα (δηλώνονται κατά μέσο όρο 260 ευρώ  τον χρόνο).